Abide-i Hürriyet No:4 Şişli / İSTANBUL +90 542 187 46 34 info@osmanogludisklinigi.com

Ortodonti

Ortodonti, halk arasında bilinen yaygın kullanımıyla diş teli tedavisi olarak bilinmektedir. Erken yaşlarda meydana gelen diş bozukluklarının tedavi edilmesi sürecini kapsar. Ortodonti, tıpkı endodonti gibi diş hekimliğinin alt dallarındandır. Özellikle uzmanlaştığı konu, dişlerin diziliminde tespit edilen yapısal bozukluklar ve buna bağlı olarak çene kemiğinde kendini gösteren şekil bozukluklarıdır.

Ortodonti, dişlerin çene yapısının konum olarak bozuk yapıda olmasının tespit edilmesini, erken yaşlarda müdahale ederek düzeltilmesini, önlenmesini veya durdurulmasını, ilerleyen yaşlarda da iyileştirilmesini hedef alan diş hekimliği uzmanlık alanıdır. Halk arasında yaygın olarak diş teli tedavisi olarak isimlendirilir.

şişli ortodonti tedavisi
Ortodonti Tedavisi Ne Demektir?

Kelime anlamı olarak ortodonti; Yunanca düz ve düzeltmek anlamına gelen orthos ve diş anlamına gelen odont kelimelerinden oluşturulmuş yabancı menşeili bir kelimedir. Aslında kelime anlamı ortodonti bölümünün amacını ve ilgi sahasını açıkça belli etmektedir. Esas gaye yüzün genel görünümünü etkileyen dişlerin konumunu düzenlemektir. Bu amaçla alt ve üst çenede uygulanan tüm müdahalelerdir.

Osmanoğlu Diş Kliniği’nin Profesyonel Diş Hekimleriyle Şimdi Tanışın!

Ortodontik Tedavi Ne Demektir?

Ortodonti bölümüyle özdeşleşen temel ekipman ve teknik, diş telidir. Dişlerde oluşan çapraşıklığı önlemek adına kullanılan en yaygın materyal diş telleridir. Dişlerin ideal yerlerine doğru değişimlerini sağlamakla birlikte, çene kemik yapısını düzenlemek ve kas gelişimini kontrol altına almakta uygulanacak tedavinin beklenen etkilerindendir. Ortodonti uzmanı diş hekimi tarafından kimi zaman bir grup dişe çoğu zamanda bütün dişlere braketler takarak ve tel ile gerilmesini sağlayarak uygulanan dil teli tedavisinde dişler istenilen yönlere doğru kaydırılırlar.

mecidiyeköy ortodonti
şişli ortodonti doktoru
Ortodonti Tedavisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Dişlerin konumsal bozukluğu sebebiyle direk olarak çenenin, dolaylı olarak da bütün yüzün yapısında istenmeyen bozukluklar olması ortodontik tedaviyi gerekli hale getirmiştir.

Dişlerin konumsal olarak hatalı durmaları birçok sebeple ilişkilendirilebilir. Genetik yatkınlıktan ötürü olabileceği gibi, dışarıdan alacağı darbe ve hasarlardan ötürü de konumsal olarak hatalı olabilir. Bu durum diziliş bozuklukları olarak kendini gösterdiği gibi çapraşık diş oluşumları olarak da kendini gösterebilmektedir.

Ortodontik tedavi yalnızca uzmanlık alanı ortodonti olan diş hekimleri nezaretinde planlanması ve sonuçlandırılması gereken bir tedavi yöntemidir. Genel bir gruplandırma yapıldığında ortodontik bozukluklar altı başlıklar altında toplanabilir.

Mutlu Gülümsemelere Merhaba Deyin!

Hızlı ve Kolay Randevu

Ortodontik Bozukluk Çeşitleri Nelerdir?

Overbite: 

Üst çenenin alt çeneyi normalden daha fazla örtmesi sonucunda ortaya çıkan bozukluklar olarak tanımlamak mümkündür. Bu bozukluklara müdahale edilmediği sürece üst çenenin alt çeneye daha fazla ve daha önde bası yaptığı gözlemlenir. Ortodontik tedavi ile tedavi edilmesi mümkün bir durumdur.

Underbite: 

Overbite’ın aksine alt çenenin üst çeneye oranla daha önde konumlanması durumudur. Müdahale edilmediği takdirde, zaman içerisinde alt dudağın üst dudağın önüne doğru ilerlemesiyle sonuçlanabilir. Diş teli tedavisiyle alt ve üst çenelerin ideal konumlara getirilebilmesi mümkündür.

şişli şeffaf plak
mecidiyeköy şeffaf plak
Crossbite: 

Üst ve alt çene yapılarında çapraz, ters kapanış durumunun oluşmasıdır. Ortodontik tedavi ile düzeltilebilir.

Openbite: 

Tam kapanmanın gerçekleşememesidir. Kapanma işlemi yapılırken arka dişlerin konumsal bozukluğu sebebiyle ön dişlerin birbirlerine değememesi durumudur. Ortodontik tedavi ile müdahale edildiğinde düzeltilebilir bir durumdur.

Dişlerde Boşluk Oluşumları: 

Çoğunlukla genetik yatkınlık münasebetiyle ya da diğer sebeplerle kaybedilen dişlerin oluşturduğu boşlukların yarattığı etkilerdir. Diş teli tedavisiyle kolaylıkla düzeltilebilir bir durumdur.

Çapraşıklık: 

Alt veya üst çenede ya da her ikisinde de çene gelişimi tamamlanmadığı veya uygun yerler olmadığı için dişlerin çenede sürülürken kendine yer arayışında olması nedeniyle çapraşık bir şekilde dizilmesidir. Diş teli tedavisi ile düzeltilebilmektedir.

Tüm bu sayılan özel durumlar dışında da kazalar ve fiziksel temaslar gibi değişik birçok sebeple çene ve diş yapısı bozulduğunda ortodontik tedavi ile kolay ve ağrısız bir şekilde ideal konuma getirmek mümkündür.

Ortodontik Sorunlarınıza Son Verin!

Ortodonti Tedavisinde Kullanılan Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Nasıl kullanılır?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan dört çeşit ortodontik tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu dört çeşit tedavi yönteminden hangisinin kullanılacağı kararı öncelikle rahatsızlığın ortaya konulmasıyla ve diş hekiminin de değerlendirmesiyle belirlenmektedir. Elbette ki uygulanacak tedavinin kullanıcısı olan hastanın da hangi tür tedavide daha konforlu olacağı konusu da değerlendirme safhasında göz önünde tutulacak konulardandır.

Metal Diş Teli 

En yaygın kullanılan ve en dayanıklı diş teli türüdür. Braketlerin dişin hem iç hem de dış yüzeyine yerleştirilmesi sayesinde uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir. Estetik manada tatmin edici bir görüntüye sahip olmasa da her tür ortodontik sorunda kullanılabilen ve başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan bir yöntemdir. Estetik kaygıları olan kişilerin tercih etmemesindeki bir diğer etken de bakım zorluğu olarak değerlendirilebilir. Tedavi süresi boyunca dişlerdeki braketler arasında kalan gıda artıkları düzgün temizlenmediği takdirde ağız hijyenini olumsuz yönde etkilemekte ve kimi zamanda ağız kokusuna sebebiyet vermektedir. 6 ay ile 2 yıl arasında süren bir tedavi süreci olmakla birlikte, en ekonomik diş teli tedavi yöntemidir.

şişli mecidiyeköy metal diş teli
şişli mecidiyeköy estetik diş teli
Şeffaf Diş Teli: 

Metal diş teli ile arasında belirgin bir fark olduğu söylenemez. Ham madde olarak porselen bazlı maddelerden üretilmiş bir diş telidir. Metal diş teline göre daha estetik bir görünüm sergilemesine karşın dayanıklılık kapsamında daha zayıftır bu sebeple kullanımı esnasında daha hassas davranılması gerekmektedir.

Lingual Braketler: 

Metal diş telinin estetik olarak verdiği olumsuz görüntüyü ortadan kaldırmak için dişlerin görünen dış yüzeylerine değil de görünmeyen kısımlarına yani iç yüzeylerine takılan braketler sayesinde dişlerin yeniden konumlandırılmasını hedefleyen ortodontik tedavi yöntemidir. Metal ve şeffaf diş tellerine göre daha maliyetli bir yapısı vardır ve diğer diş teli tedavilerinin tercih edildiği her durum için de düşünülebilir.

Şeffaf Diş Plağı: 

Halk arasında yaygın kullanım olarak görünmez diş teli olarak da isimlendirilmektedir. Kısmen daha hafif ve basit ortodontik vakalarda kullanımı tercih edilir. Diğer yöntemlerden farklı olarak braket ve diş telleri bulunmamaktadır ve kullanımları yoktur. 3D yazıcılar vasıtasıyla üretilen şeffaf apereyler sayesinde dişler istenilen dizilime getirilebilmektedir. Kullanım kolaylığı ve estetik görünüşü, tercih edilmesindeki en büyük etkenlerdendir. İstenildiği takdirde çıkarılabilmesi aynı zamanda da temizlenmesine de olanak sağlamaktadır. Dişlerin pozisyonlarındaki düzelmeler gözlemlendikçe diş hekimi tarafından uygun görülen periyotlarda yeni apereyler üretilerek tedavi süreci takip edilebilir.

şişli mecidiyeköy şeffaf plak tedavisi

Sıkça Sorulan Sorular

Konum bozukluğu olan dişlerin ve çene yapısının tespiti, önlenmesi, durdurulması ve ileri dönemlerde de iyileştirilmesini kapsayan bir tedavi yöntemidir. Halk arasında yaygın olarak diş teli tedavisi olarak da bilinmektedir.

Ağızda meydana gelen dizilim bozukluğu ve çapraşıklığın özelliğine göre 6 – 7 yaşlarında ilk tedaviler yapılabilmektedir. Üst sınır olarak ömrün sonuna kadar devam edilebilir denebilir.

Tedaviyle birlikte dişler ve çene yapısı olması gereken yerlerine gelirler. Bunun sonucu olarak da dudak yanak gibi diğer yüz bölgelerinde de değişimler gözlemlenir.