Abide-i Hürriyet No:4 Şişli / İSTANBUL +90 542 187 46 34 info@osmanogludisklinigi.com

Pedodonti

Çocuklarda süt dişleri çoğunlukla altıncı aydan itibaren sürülmeye başlar. Yaklaşık olarak üç yaşına kadar dişlerin sürülmesi devam eder ve bu süre zarfında toplamda 20 adet dişin sürülmesi gözlemlenir. Süt dişleri daimî dişlere oranla yapısal farklılıklar barındırdığı için çürük oluşumlarına daha yatkındır.

6-7 yaşlarına gelindiği vakit süt dişleri daimî dişlerle yer değişimi yapmaya başlar. Çoğunlukla bu durum 13-14 yaşına kadar sürer. Ağız içinde hem süt dişlerinin hem de daimî dişlerin olduğu 6-14 yaş aralığı karışık dönem olarak ifade edilmektedir. Yapısal olarak çürük oluşumuna daha müsait olan süt dişlerinde meydana gelebilecek çürük oluşumları daimî dişleri olumsuz yönde etkilemektedir. Pedodonti bu safhada ortaya çıkması muhtemel birçok problemi önlemek, tespit etmek ve tedavi etmek için vardır.

şişli mecidiyeköy pedodonti
Pedodonti Tedavisi Nedir?

Pedodonti kelime anlamı olarak yabancı menşeili bir kelime olmakla birlikte çocuk diş hekimliği manasına gelmektedir.

Pedodonti, 0-14 yaş aralığında sürülen süt ve daimî dişlerin sağlıklı bir şekilde korunması ve ileriki dönemlerde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi için çalışmalar ve tedaviler düzenleyen bilim dalıdır.

Pedodonti bebeklik döneminden itibaren çocukların ağız ve diş sağlığını takip eden ve gerektiğinde koruyucu önlemler alan diş hekimliği dalıdır. Bu konularda uzmanlık eğitimi almış diş hekimlerine pedodontist denilmektedir. Pedodontistler bu dönemlerde çocukların çene ve yüz bölgesi gelişimlerini de takip ederek koruyucu önlemler geliştirirler.

Pedodontinin esas olarak aldığı sorunlar şunlardır;

 • Koruyucu diş hekimliği,

 • Daimî ve süt dişlerinde meydana gelen çürükler ve tedavileri,

 • Sağlıklı beslenme önerileri,

 • Pedodonti hakkında anne babaların bilgilendirilmesi,

 • Daimî ve süt dişlerinde uygulanan kanal tedavisi,

 • Koruyucu ortodontik tedaviler,

şişli çocuk pedodonti
 • Genetik yatkınlık münasebetiyle çocuklarda meydana gelen rahatsızlıklar,

 • Diş eti rahatsızlıklarıyla ilgili olarak çocuklarda koruyucu önlemler,

 • Bebek ve çocuklarda sıklıkla karşılaşılan ve çoğunlukla düşme sebebiyle oluşan kırılmış diş tedavi ve uygulamaları,

 • Çocuklara ağız hijyeni ile alakalı olarak eğitimler verilmesi,

 • Çocuklarda mecburi diş çekimleri.

Osmanoğlu Diş Kliniği’nin Profesyonel Diş Hekimleriyle Şimdi Tanışın!

Pedodonti tedavisi nasıl yapılır?

Pedodonti tedavisi birden fazla safhadan oluşmaktadır. Süt dişleri ve karma diş sürülmesi süreçleri, pedodontinin esas ilgi alanıdır. Bu dönemlerde oluşabilecek hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılır. Topikal flor uygulamasıyla dişlerin çürüklere karşı dayanıklılığı artırılır. Çürük oluşumlarında kanal tedavisi ya da diş çekimleri yapılır. Parmak ve dudak emme gibi yanlış ve hatalı alışkanlıkların teşhis ve tedavisi yapılır.

mecidiyeköy çocuk diş hekimi
şişli çocuk diş hekimi

Çocuklarda ve Bebeklerde İlk Diş Muayenesi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Bebeklerde ilk diş muayenesinin 1. yaşta yapılması uygun olacaktır. Bu kontrolden itibaren diş hekiminin belirleyeceği periyotlarla muayenelere devam edilmesi ağız ve diş sağlığı açısından oldukça önemlidir. Erken yaşlarda teşhis edilen rahatsızlıklar kısa sürede müdahale imkânı tanıyacak ve sorun büyümeden sonlanacaktır. Düzenli diş muayeneleriyle ağız ve diş sağlığını korumak mümkündür.

Mutlu Gülümsemelere Merhaba Deyin!

Hızlı ve Kolay Randevu

Pedodonti Kliniğinde Uygulanan Tedavi Hizmetleri Nelerdir?

 • Süt dişleri ve daimî dişlerde gerekli tüm dolgu işlemleri ve kanal tedavileri,

 • Çekimi yapılan dişlerin yerine protezlerin hazırlanması,

 • Önleyici koruyucu ortodontik tedaviler,

 • Travma kaynaklı durumlarda planlanan tedaviler,

 • Çürüklerin oluşumuna mâni olmak adına yapılan uygulamalar.

Tüm bu işlemler yapılırken, esasında en önemli konu çocukların korku, endişe ve özellikle ağrı hissetmeden tedavi edilmesidir. Sistematik hastalıkları ve engelleri bulunan çocukların tedavileri de pedodontinin ilgi alanları arasındadır. Özel bakım isteyen bu hastalar ameliyathane ortamında genel anestezi ile tedavi edilirler.

Pedodonti tedavisi sonrasında ne yapılmalıdır?

Tedavi sonrasında hekim ve ailenin eşgüdüm içerisinde olması çocuk için oldukça önemlidir. Uygulanan tedaviler sonrasında çocuklarda ağız hijyeninin tekrar sağlanması oldukça önemlidir. Belirli periyotlarla yapılacak olan kontroller de flor tedavisi gibi koruyucu önlemler alınabilir.

şişli pedodontist

Sıkça Sorulan Sorular

Pedodonti klinikleri genel olarak 0-18 yaş aralığındaki tüm bebek, çocuk ve gençlerin tedavileriyle ilgilenmektedirler.

Pedodonti, Pediatrik Diş Hekimliği ya da bilinen genel ifade ile Çocuk Diş Hekimliği, daimî dişler tamamlanıncaya kadar çocuklarda daimî ve süt dişlerin teşhis ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır.

Çocukları diş hekimine götürmenin en ideal yaşı, süt dişlerin sürülmesinin bitimi olarak düşünülebilir. Bu süre kimi çocuklarda 2 yaşına kimi çocuklarda da 3 yaşına denk gelmektedir. Lakin buna karşın gerekli kontroller 6 ay ile 1 yaşa aralığında yapılabilir.

Çocuk diş doktorları, bebeklerin diş ve diş etlerini kontrol eder ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilir. Aynı zamanda florür cilaları hakkında tavsiyeler de verebilirler.

Çocuk diş doktorları, çocukların ağız ve diş sağlığı ile ilgili konularda yaşanan problemlere bakar. Çürük ya da kırık diş gibi hasarlı formların tedavilerini yapar. Ağız ve diş sağılığı ile ağız hijyeni konularında ailelerin eğitimleri ve bilinçlendirilmeleriyle de yakından ilgilenir.

Yaygın kullanımıyla dişeti rahatsızlığı ya da diş eti çekilmesi olarak da isimlendirilen Periodontitis, diş çevresindeki yumuşak dokulara zarar veren ve şayet tedavi edilmediği zaman dişleri destekleyen kemik dokunun kaybına neden olabilen bir diş eti hastalığıdır.